مشاهده همه 12 نتیجه

پابند نسوز (پاپند چرمی، پابند ریخته گری)

پابند نسوز (پاپند چرمی، پابند ریخته گری) یکی از تجهیزات حفاظت شخصی می باشد که در مشاغلی مانند آتش نشانی، ریخته گری، جوشکاری و در کل مشاغلی که با آتش و حرارت سروکار دارند پوشیده می شود. در این نوع مشاغل امکان آتش سوزی و نفوذ جرقه و مواد مذاب به داخل کفش وجود دارد به همین علت از پابند نسوز (پاپند چرمی، پابند ریخته گری) بر روی کفش ایمنی نسوز استفاده می شود.